کتابخوانی با خانم فهیمه فرسایی

خانه ایران در راستای معرفی نویسندگان مهاجر ایرانی، این بار از خانم فهیمه فرسایی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان برای معرفی آخرین کتاب خود دعوت به عمل آورده است. خانم فرسایی از جمله نویسندگان ایرانی است که آثارشان را به زبان کشور میزبان هم منتشر می کنند. نقدهای ادبی او در نشریات آلمانی معرف گوشه هایی از ادبیات معاصر ایران به آلمانی زبان ها است. از فهیمه فرسایی تا کنون پنج رمان و مجموعه داستان به زبان آلمانی، که برخی از این آثار به زبان های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی نیز ترجمه شده، منتشر گردیده است. خانم فرسایی در این جلسه کتابخوانی از جدیدترین کتاب خود مجموعه داستانی «کاساندرا مقصر است»  به زبان فارسی خواهد خواند. «کاساندرا مقصر است» شامل یک داستان نیمه‌بلند به همین نام است که پیش از این در یک نشریه آلمانی‌زبان چاپ شده و دو داستان کوتاه به نام «دروغ‌های مقدس» و «زندگی آب رفته».

 

Am Freitag 04.03.2016 um 20:00 Uhr

Goethestr. 53, Zimmer 303, 80336 München

 اطلاعات بیشتر در مورد نویسنده در اینجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unter der Schirmherrschaft von Münchner Bürgermeisterin Christine Strobl

 

 

 

 

 

Einladung zur Vollversammlung des Khane-Irans am 14. Februar 2016

Mehr Infos hier

 

 

 

Khane Iran München in Facebook

 

Präsentation des Khane Irans München

Powerpoint (49 MB)

MP4 (346 MB)

 

 

 

Aktuelle Veranstaltungen